Går det här på betyget?

Våra nior har redovisat sina arbetarförfattare i form av en ‘talkshow’ där den ena spelar programledare och den andra en författare. En hel del redovisningar har varit fantastiska där paren har lyckats fördela rollerna väl, läst på ordentligt och dessutom kombinerat sin text med väl valda bilder som rullade som ett bildspel i bakgrunden.

Förutom att vi arbetade mot kunskapskravet att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så var ett syfte att eleverna skulle få ta del av så många författare som möjligt. Därför fick de i par fördjupa sig i var sin som de sedan delgav varandra. På så sätt blev de alla experter på just en av författarna.

När så redovisningarna var gjorda blev det väldigt intressant att se om eleverna hade lärt sig av varandra. Därför satte jag och min kollega ihop ett quiz i Socrative. Det var 12 frågor och eleverna förberedde sig genom att läsa på sina anteckningar. De skulle utföra quizet i samma par som vid redovisningen. Då kom frågan:

– Går det här på betyget?

Jag poängterade (igen) att syftet var att se om vi hade lyckats med att alla elever hade fått nya kunskaper om de olika författarna. Alltså finns det inget kunskapskrav där elevernas kunskaper om de svenska arbetarförfattarna ska mätas. Det skulle alltså fungera som en utvärdering på min lektionsplanering och vad eleverna hade lyckats lära sig. Nöjd med min förklaring fick jag snart en ny utmaning:

– Då känns detta helt meningslöst om det ändå inte går på betyget.

Ja. En kommentar, från två elever, fick mig att gå igång ordentligt. Så om det inte ska mätas eller bedömas – då är det meningslöst? Kommentarer fick mig att fundera på hur eleverna (i alla fall de här två) ser på skolan och sin utbildning. Det vore förskräckligt om de enbart utförde uppgifter för att de skulle bedömas. Det här tål att tänkas mer på…

Annonser

Educreations

Våra nior har fått iPads. Jag är sugen på att få eleverna att skapa. Det är det jag älskar mest med just iPads. Det finns så många olika sätt att vara kreativ.

Jag startade med mina nior i spanska. Eftersom jag har tagit över en nia och vill ha koll på deras nivå och hur långt de har kommit innehållsmässigt så startade vi upp med att repetera en hel del. Vi repeterade ord inom olika temaområden och har nu avslutat med att koncentrerat oss på fyra/fem områden och de är:

 • regelbundna verb i presens
 • oreglebundna verb i presens – så som ir, tener, querer, hacer, ser och estar
 • futurum
 • perfekt
 • adjektiv (placering, kongruens, komparation och jämförelse)

Eleverna fick i par välja ett av ovanstående område, helst det de var mest osäkra på. De fick bekanta sig med appen Educreations under ca 30 minuter och kommande lektion skulle de sedan skapa en instruktionsfilm kring sitt område. Kriteriet var att en nybörjare skulle kunna förstå innehållet och lära sig något om just det momentet.

Jag skaffade mig ett konto på Educreations och bad eleverna att ladda upp sin färdiga film på mitt konto. På så sätt kommer jag åt allas filmer på min egen iPad. Tänk att kunna använda dessa för mina sjuor eller åttor. Vad mycket roligare att använda sig av elevernas genomgångar än mina egna. Dessvärre är det ingen av eleverna som har gett mig tillstånd att dela med mig av deras filmer…än. 🙂 Jag kommer att arbeta hårt för att försöka få elverna att se tjusningen och utmaningen med att publicera sitt material öppet för allmänheten att ta del av. Varför sitta inne med bra material som kan hjälpa andra?

När det gäller Educreations så känns det som en gratisvariant av Explain Everything. I EE har man större möjlighet när det gäller utseendet och layouten på ‘det skrivna’. Man kan dessutom spela in ljudet flera gånger (vilket man i Educreations inte har möjlighet att göra). Kanske är det dags för skolan att införskaffa värdekort till eleverna så att vi kan köpa några appar? Jag röstar hårt för Explain Everything i så fall. (Gärna Notability, Book Creator och Puppet Pals 2 också om jag få önska. Tack tomten!)

#edcampboras Läsåret 2014/2015

IMG_0146

Då har vi haft läsårets första #edcampboras och vi har ändrat upplägget lite där vi startar upp med ett Teach meet för att verkligen sprida våra goda exempel. Vi saknar ett forum i Borås för att delge varandra vad vi gör i våra klassrum. Min proffsiga kollega Hanna Fjeld var först ut med att dela med sig hur hon arbetar formativt med elevsvar för att få syn på olika kvaliteter. Detta gör hon i en härlig BFL-anda. Jag tog mig friheten att fråga Hanna om jag fick filma hennes presentation och resultatet ser ni här. I och med att vi hade svårt att hitta lärare som ville ställa upp och presentera något så blev det ett ypperligt tillfälle för några att helt spontant kliva fram och visa något. Leif visade hur han har startat upp med appen Moxtra. Malin visade hur de arbetar med green screen och Cecilia delade med sig av hur hon använder inspelade instruktionsfilmer i slöjden för att lättare hinna med alla elever så att de enkelt ska kunna gå framåt.

Kvällens ämnen på tavlan blev:

 • IKT i PREST-ämnena
 • Delakulturen – hur gör vi?
 • Läxor

(Jag har dålig koll på exakta ämnen men det är de övergripande.) Här kan ni se bordet där IKT i PREST-ämnena diskuterades.

IMG_0152

Det blev bara en sittning (av två) och jag tror att det beror på det ganska låga antalet deltagare. I utvärderingen visade det sig att det inte kommit ut någon affisch och vi tog ett gemensamt beslut om att försöka få en kontaktperson på varje skola som kan vara behjälplig med att skriva ut och sätta upp inbjudan som kommer. Bra idé – eller hur?!

Ett återkommande konstaterande och önskemål var att det vore bra om rektorer gav kompensation för att gå på Edcamp. Alla är överens om att konferenserna ger så otroligt mycket och det är många som lyfter fram att det är enda gången som vi själva väljer vår kompetensutbildning. Varför inte välja ut några konferenstider på skolan där kompensation för Edcamp kan ligga?

Teach meet i sig var ALLA positiva till. Här kan ni se några av de utvärderingsord som lämnades in:

IMG_0155

Vi bestämde att nästa Edcamp ska vara inriktad på IKT i och med att alla elever i Borås Stad har ett digitalt verktyg från och med årskurs 5. Många lärare vill ha tips och idéer på hur man kan använda de digitala verktygen i klassrummet och redan efter fem minuter hade vi fem valfria ”talare” till nästa omgång. Se till att inte missa detta! Den 12 november kl 16-19 i SDK Norr på Olovsholmsgatan. Vi pratade om att ha en specifik inriktning varje träff och jag och Hanna bollade över till andra lärare att hålla i det. Förslag på inriktningar som nämndes:

 • Ämnesövergripande arbete
 • Viktigt på riktigt! (Att hitta autentiska uppgifter och riktiga mottagare)
 • Flerspråkiga elever
 • Ämnesspecifikt (t ex svenska, matematik, slöjd)

Ett sista beslut vi tog, utifrån önskemål som funnits ett tag, var att starta en facebookgrupp för lärare i Borås Stad. Den ska jag, Hanna H och Hanna F försöka rodda runt. Är du lärare och arbetar i grundskolan i Borås? Välkommen till facebookgruppen ”Grundskollärare i Borås”! 🙂

Tack alla fantastiska lärare i Borås Stad! Tillsammans gör vi skolan så mycket bättre!

iPadsen har kommit!

I fredags fick våra nior sina efterlängtade iPads. Frågan är om de eller jag har längtat mest?! Jag är sugen på att komma igång med iPads i språkundervisningen. Våra sjuor och åttor har Mac Books men jag måste erkänna att jag behöver lite tid för att finna ut vad jag ska använda datorerna till. Visst känner jag till en del lärresurser på nätet där det inte spelar någon roll vilket verktyg man använder men jag har fastnat i smidigheten med iPads där de enkelt kan fota och filma för att skapa. Jag får varje vecka utmana mig själv att väva in datorerna i undervisningen så att de inte enbart blir skrivmaskiner.

Nu när niorna har sina iPads så längtar jag efter att ge dem uppgifter som:

 • Gör din bok om dig själv i Book Creator
 • Filma olika scener för att öva olika språkområden och klippa ihop snyggt i iMovie
 • Skapa tankekartor i Mindomo för att ha muntlig presentation kring
 • Skapa instruktionsfilmer om olika grammatiska moment i Educreation (helst Explain everything men inte hört något om vilka appar vi ska köpa in ännu)
 • Skapa dialoger i Puppet Pals HD eller Sock Puppet och visa upp
 • Fota saker i din omgivning och skapa eget memory för att träna ordkunskap
 • Spela in egna dialoger i soundcloud som vi kan använda som hörövningar

Många av uppgifterna tänker jag definitivt använda med mina sjuor och åttor också. Kanske kan niornas iPads vara en förlösande detalj för mig att komma igång ordentligt även med dem?

Främst är det helt underbart att kunna använda alla de lärresurser som finns i och med att eleverna har ett eget digitalt verktyg. Jag slipper vänta på att datorsalen är ledig. Jag ser fram emot att kunna använda Internet som den fantastiska resurs som det kan vara. Jag längtar efter att använda Google Earth för att få en skymt av La Sagrada Familia i Barcelona. Jag ser fram emot att kunna använda Google Drive för att underlätta den formativa undervisningen. Jag längtar efter att kunna hänvisa eleverna till lärplattformen PingPong för att hämta information, kommunicera eller träna ytterligare. Jag ser fram emot att kunna individualisera mer genom att kunna hänvisa elever till specifika uppgifter utifrån deras behov. Jag ser fram emot att kunna ge dem personlig respons på muntliga presentationer VARJE gång i och med att jag kan filma dem och ge dem respons via Youtubes annoteringar. Jag längtar efter att hitta lösningar, bra lärresurser och utmaningar tillsammans med eleverna.

Startuppgift

Jag har arbetat med startuppgift i snart två år och tycker det är ett ypperligt tillfälle till elevinflytande. I början av terminen brukar det vara jag som står för startuppgifterna men när jag väl har förklarat syftet och bjudit in eleverna att själva komma med idéer så blir det fler och fler tillfällen som de kommer med de allra bästa förslagen.

Alla känner vi till vår underbara Brasse Brännström som nyligen tragiskt gick bort. Vem kommer väl inte ihåg hans Lattjo lajban-låda? Den har jag försökt kopiera på spanskan genom att skriva upp fyra olika ord på tavlan. Sedan ska eleverna på spanska tala om vilket ord de tycker ska bort. Som vanligt finns det inget svar som är mer rätt än det andra och det är superkul att lyfta i helklass efter att eleverna samtalat i 2-3 minuter. Det kan exempelvis vara fyra olika djur eller fyra olika länder. Ibland väljer jag verb och då är det intressant att se hur en del gärna pratar om det grammatiska medan andra väljer att enbart prata om innebörden av orden.

Mitt syfte med startuppgiften är att eleverna ska komma in i språket och börja språka direkt när de kommit in i klassrummet. Lattjo lajban-lådan är en superbra övning för att uttrycka åsikter och eleverna blir ofta duktiga på att förklara varför de tycker på ett visst sätt. Andra bra startuppgifter är att ställa frågor till varandra. T ex Vad har du gjort i helgen? Vad har du för planer i sommar? Vad föredrar du, film eller serier?

När eleverna får chansen att ge förslag på startuppgift blir det ofta repetition av olika ordgrupper. T ex rabbla alla månaderna på spanska, fråga din kompis om dennes släkt eller räkna alla hundratal. De uppskattar att man ofta repeterar ordgrupper som vi har arbetat med och det är det bästa med startuppgiften – att de själva kan komma med idéer om vad de behöver repetera eller vad de vill bli bättre på. En gång fick jag önskemål om att startuppgiften för en veckas lektioner skulle vara densamme: att beskriva vägen till olika ställen i stan. På så sätt repeterade vi vägbeskrivningarna på spanska.

Måste lägga till en sak så här i efterhand. Det är nästan kusligt att min kollega Hanna Fjeld har bloggat om nästan samma sak idag. Läs om hennes warm-ups i engelska här. Sitter vi och trycker på samma tankar så här på söndagkvällen Hanna? 🙂

Vad sker i mitt klassrum just nu?

En vecka av läsåret har gått och jag är helt slut på kvällarna när jag kommer hem. Jag vill helst sätta mig en stund och planera men ögonen går i kors. De sista dagarna har det blivit en power nap direkt efter jobbet för att ha någon chans att få något gjort till dagen efter.

I spanskan handlar det mycket om att finna den rätta nivån för åttorna och niorna. Det är alltid svårt att ta över när man inte riktigt vet vad de har gjort innan. Samtidigt är det värt att lägga några veckor på att lära känna varandra och hitta rätt utgångspunkt för undervisningen.

Jag jobbar stenhårt på att försöka få in de digitala verktygen i min undervisning och det är spännande att se vad som händer. T ex i åttan skulle vi samla verb i presens i en Padlet. Att man kan skriva på samma vägg, utan att någon ser vem som skriver, skapar enorm kreativitet hos en del elever. 😉 Å ena sidan kan jag bli trött på elever som skriver tråkigheter istället för den uttalade uppgiften. Å andra sidan ger det mig ett ypperligt tillfälle att tala om vikten av att göra rätt saker och dessutom syftet med att använda oss av de digitala verktygen i undervisningen. Vi talar också om skillnaden på att vara anonym och offentlig och varför man har lättare att gå utanför ramarna så länge man slipper stå för det med sitt namn. Med tanke på den goda diskussion vi fick så ser jag fram emot nästa tillfälle med Padlet.

Sjuorna är som vanligt som svampar och suger åt sig alla ord och uttryck de bara kan. De vill kunna prata spanska flytande efter bara två lektioner och jag imponeras av hur duktiga och orädda de är. Min första utmaning, rent digitalt, är att få in dem på vår lärplattform PingPong. Den vill jag ha som utgångspunkt och samla alla länkar, loggböcker och övningar. Förhoppningsvis är vi igång med den nästa vecka.

Mina nior får sina iPads nästa vecka. De har tusen frågor om själva verktyget men knappt en enda elev har ställt frågan kring hur vi ska använda dem i undervisningen. Jag hoppas att fokus kommer att ändras i och med att de finns på plats. Jag ser fram emot att de kan skapa egna böcker i Book Creator, göra egna filmer i iMovie och instruktionsfilmer i Educreations. Jag ser fram emot att använda Google Earth för att t ex promenera på La Rambla i Barcelona.

Jag har i år fått ta över tre nior i svenska. En ganska mastig men oerhört utmanande uppgift. Eleverna har tagit mig med storm och jag känner mig som en vinnare. Som grädde på moset har jag en fantastisk kollega som vill samarbeta så vi sitter tillsammans och planerar. Tänk vad det betyder mycket att ha kollegor som vill samarbeta! Jag tycker att allt jag gör i klassrummet blir dubbelt så bra om jag har bollat mina idéer med någon annan. Vi har startat upp med svensk litteraturhistoria där vi fokuserar på arbetarförfattarna. För tillfället ser vi ‘Kejsarn av Portugallien’ som lägligt nog ligger på www.svt.se i deras öppna arkiv. Området är ganska stort och ska rymma en hel del. Framför allt ska eleverna försöka göra kopplingar mellan verk och författare där historiskt och kulturellt sammanhang har en viss betydelse. Är ni nyfikna på upplägget kan ni se vår planering här.

Med tanke på att jag har ca 130 nya elever att lära mig namnen på och lära känna så lär det väl ta lite tid. Namn brukar inte vara ett problem men visst är det frustrerande att träffa på en ny elev på stan och inte kunna namnet för att hen inte sitter på sin rätta plats i klassrummet. Jag ger mig själv en vecka till…

 

Från tanke till handling

Nu är vi igång! Terminen har startat och jag har träffat min klass. Förra veckan bestod mest av att lära mig nya rutiner, lära känna nya kollegor, känna av stämningar, lyssna in pedagogiska tankar kring bland annat värdegrundsarbetet, läsa på om olika handlingsplaner och många fler praktiska saker. Jag kände mig bortkommen och hade ingen koll på något.

Men igår kom eleverna och känslan förändrades totalt. Helt plötsligt kände jag mig trygg. Det är ändå i klassrummet med eleverna jag hör hemma och det andra får ta tid att komma in i.

Jag har funderat en del på utmaningar och mål för läsåret och insett att det åter igen är svårt att prioritera. Ju fler saker man känner till och får nys om ju fler vill man testa. Jag är verkligen en ‘sucker for new things’. Min utmaning och mål för detta läsår blir alltså att välja ut vad jag vill satsa på. Det spelar alltså ingen roll hur mycket inspiration jag får – det är ändå inte förrän jag försöker omvandla och göra något av det nya i mitt klassrum – som det får betydelse för mina elever.

Därför har jag bestämt mig för att satsa på några få områden den här terminen:

* Använda Padlet och/eller Blendspace för att skapa områden med samlat material för att använda de digitala redskapen.

* Fortsätta utveckla det muntliga responsarbetet kring texter med hjälp av skärminspelning.

* Försöka hitta fler riktiga mottagare för att skapa relevans och motivation kring uppgifter och arbetsområden. 

Kanske kommer jag att hålla mig till de här? Kanske kommer jag att fylla på listan? Oavsett vad jag väljer så handlar det om att omsätta alla goda idéer till handling som får betydelse för mina elever i klassrummet.

Nytt kapitel – nytt läsår

Då är det snart dags! Dags att starta ett nytt kapitel i mitt yrke som lärare. Jag ska byta arbetsplats. Efter sex år på Viskaforsskolan byter jag till Engelbrektskolan. Tryggheten – att vara kvar i Borås Stad och få vara med om spännande skolutveckling men också spänningen – nya kollegor, nya lokaler och förhoppningsvis nya perspektiv.

Jag ser fram emot nya utmaningar och ser endast fördelar med att inte känna till alla rutiner eller veta precis hur allt ‘ska vara’. Jag kommer definitivt ta på mig rollen som ny på jobbet. 🙂 Hoppa på varenda kollega och ställa de där dumma frågorna som man kan med att ställa när man är ny. Suga i mig alla nya intryck och inspireras av nya människor och deras tankar och idéer. Att jag redan har hittat en stjärna som Hanna Fjeld gör mig taggad till tusen! Följer du inte redan hennes blogg http://tankaromsvenska.wordpress.com/ så måste du göra det! Hanna bjuder på både kloka reflektioner och handfasta tips i undervisningen. Jag är supernyfiken på resten av kollegiet på Engelbrektskolan och hoppas på ett öppet klimat där man vågar öppna upp och släppa in varandra.

I september och i november kommer vi att köra #edcampboras igen. Vårens träffar var lyckade och i höst ändrar vi upplägg lite. Vi kör en egen variant med Teach meet OCH Edcamp. Första ‘sittningen’ plockas bort till förmån för generösa, modiga och härliga lärare i Borås Stad som får presentera något de gör i sina klassrum. 4-5 lärare förväntas dela med sig i 3-7 minuter och därefter har vi två sittningar á la edcamp med tavla för schemaifyllande som vanligt så att alla kan vara med och välja samtalsämne. Jag längtar efter att få ta del av kollegors metoder och tankar kring undervisning och håller tummarna för att det kommer många lärare och skolledare till höstens två träffar. 🙂

 

 

 

Vårt Tellus-pussel

Att växa. Det kan naturligtvis betyda att man växer rent fysiskt. Och det gör de! Elever som är mellan 13-16 år, de växer så det knakar. I veckan hittade jag en gammal klassbild på mina nior. En klassbild från sexan. Tre av eleverna flinade gott åt hur små de var och hur barnsliga de såg ut. Tänk vad de förändras på bara tre/fyra år. En av grabbarna påpekade att jag inte har förändrat mig så mycket. En tankeställare om att det i tonåren händer en hel del mer än i ‘snart-fyrtio-åldern’.  🙂

Det som verkligen får mig att gå igång är bevisen för att de växer som människor. Det har inget med den fysiska aspekten att göra utan den själsliga! De tolkar, värderar, omvärderar och resonerar kring livets innehåll. Det är så häftigt att få vara del av denna resa! De är framtiden! Mitt uppdrag är att få dem att inse att de alla är viktiga för framtiden. De kommer att vara en viktig pusselbit i samhällets utveckling. Beroende på vilket fokus de har så kommer de att vara med och lägga framtidens pussel.

Någon kommer kanske att slåss för den hållbara utvecklingen. Någon kommer kanske att arbeta hårt för människors lika värde. Någon kommer kanske att fokusera på djurens rätt. Någon kommer kanske att utbilda sig till läkare. Några kommer kanske att flytta utomlands och arbeta. Någon kommer kanske att läsa till ingenjör. Någon kommer kanske att få jobb som målare. Några kommer förhoppningsvis att arbeta som lärare. Ingen av dem kommer att BLI något för de är redan allt! Kanske drömmer de om att arbeta med olika saker men alla är redan en viktig pusselbit i vårt fantastiska Tellus-pussel.

Jag fick en uppmuntran – den landade i mitt hjärta!

Jag tog en paus. En paus från twitter, facebook och bloggar. Min största energipåfyllning fick vila en stund så att jag kunde fokusera på här och nu. Så att jag kunde fokusera på annat är jobbet.

Utan att gå in i några detaljer så är det en ansträngd arbetsmiljö på skolan just nu. Som vanligt vill man helst inte dela med sig av tråkigheter utan bara skriva om det som är bra. Just nu är det tungt och då är ljusglimtarna få…och små. Jag märker hur jag tappar inspiration och gnista. Då behöver jag bli påmind. Det blev jag förra veckan.

Jag fick ett mail från en förälder som tackade för mitt engagemang. Hen ville ha lite hjälp med att tyda kunskapskraven och den ifyllda matrisen för att kunna hjälpa sitt barn att nå längre i sin kunskapsutveckling. En fröjd för mig som lärare – att få intresserade och engagerade föräldrars nyfikna och ärliga frågor. Tänk ändå vad ETT positivt och härligt hejarop kan göra. Så alla ni föräldrar som är nöjda med era barns lärare och vill uppmuntra dem – GÖR DET! Det har jag gjort i kväll. 🙂